O konkursie

Scenariusz

Festiwalu Piosenki i Mody Fryzjerskiej inspirowanego twórczością zespołu The Beatles

organizowanego przez

Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy

 

 1. Przywitanie gości i rejestracja uczestników konkursu 9:00 – 9:30
 2. Losowanie stanowisk 9:30
 3. Przygotowanie stanowisk 9:30- 10:00
 4. Oficjalne przywitanie gości, przedstawienie regulaminu konkursu:10:00
 • komisja
 • warunki przystąpienia
 • czas trwania konkursu
 • prezentacja zaproszonych szkół – uczestników
 • odprawa zawodników
 • czas trwania konkursu 35 minut
 • komisja kontroluje na bieżąco wykonane czynności
 • w tym samym czasie opiekunowie, nauczyciele są zaproszeni na poczęstunek
 • po określonym czasie 35 minut komisja ocenia wykonanie fryzur w efekcie końcowym
 1. Czas rozpoczęcia konkursu 10:30
 1. Przejazd uczestniku konkursu fryzjerskiego do Pałacu Młodzieży 11:05 – 11:30

(gdzie uczestnicy będą publicznością wokalnej części festiwalu, czekając na rozstrzygnięcie części fryzjerskiej)

 1. Rejestracja uczestników Konkursu Piosenki Beatlesowskiej w Pałacu Młodzieży 11:00 – 12:00
 2. Powitanie gości zgromadzonych na Sali widowiskowej Pałacu Młodzieży 12:00
 3. Prezentacja planu uroczystości oraz regulaminu konkursu 12:00 – 12:10
 4. Przedstawienie jury Konkursu Piosenki Beatlesowskiej
 5. Prezentacja 15 wykonawców / zespołów muzycznych wyłonionych w ramach wcześniejszych eliminacji 12:00 – 13:30
 6. Rozwiązanie konkursów. 13:30- 14:00
 • Ogłoszenie trzeciego miejsca w Konkursie Piosenki Beatlesowskiej. Wręczenie nagród. Występ laureata.
 • Prezentacja 10 fryzur wykonanych przez uczestników Konkursu Mody Fryzjerskiej
 • Ogłoszenie drugiego miejsca w Konkursie Piosenki Beatlesowskiej. Wręczenie nagród. Występ laureata.
 • Prezentacja 10 fryzur wykonanych przez uczestników Konkursu Mody Fryzjerskiej
 • Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu Piosenki Beatlesowskiej. Wręczenie nagród. Występ laureata.
 • Prezentacja 10 fryzur wykonanych przez uczestników Konkursu Mody Fryzjerskiej
 • Ogłoszenie wyników Konkursu Mody Fryzjerskiej. Wręczenie nagród.
 1. Podziękowanie za przybycie oraz uwagę.
 2. Koncert zespołu Żuki 14:00