TERMINY

10.02.2012 zgłoszenie udziału, przesłanie dema, przesłuchanie nagrań przez komisję, wyłonienie finalistów, którzy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w festiwalu

08.03.2012 Festiwal Piosenki Beatlesowskiej