Regulamin Festiwalu Piosenki Beatlesowskiej

I Festiwal Piosenki Beatlesowskiej

8 marca 2012

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

Organizatorzy festiwalu:

Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy

CELE:

Zachęcenie do nauki języka angielskiego

Zapoznanie z twórczością zespołu The Beatles

Obcowanie z kulturą krajów anglojęzycznych

UCZESTNICY:

 • soliści
 • zespoły wokalne
 • duety

Uczestnicy zgłaszani są indywidualnie oraz poprzez szkoły gimnazjalne z województwa kujawsko-pomorskiego

KRYTERIA OCENY

 1. Językowe:
 • · słownictwo
 • · wymowa

2. Muzyczne:

 • rozumienie treści utworu
 • dobór utworu dostosowany do możliwości wokalnych
 • interpretacja utworu
 • podkład muzyczny (mile widziane zespoły wokalno-muzyczne)
 • indywidualność artystyczna
 • choreografia
 • ogólny wyraz estetyczno – artystyczny

Przepisy dodatkowe konkursu Piosenki Beatlesowskiej

 1. Jedna placówka może zgłosić maksymalnie 3 wykonawców/ zespoły
 2. Impreza ma charakter konkursowy
 3. Zgłoszenia uczestnik dokonuje na specjalnej karcie zgłoszeń dostępnej na stronie www.thebeatlesfestival.zsnr1.bydgoszcz.pl
 4. Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres szkoły:

Zespół Szkół nr 1

ul. Nakielska 11

85-219 Bydgoszcz

lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Uczestnicy wykonują tylko jeden utwór zespołu The Beatles
 2. Każdy uczestnik przeglądu może być członkiem tylko jednego zespołu (czyli każdy uczestnik może wystąpić na scenie tylko raz).
 3. Ścieżki dźwiękowe (akompaniament) nie mogą mieć nagranego wokalu. Dopuszcza się uzasadniony artystycznie, czasowy pół - playback (np. fragment refrenu). Dopuszcza się wyłącznie ścieżki dźwiękowe na nośnikach audio CD lub wykonywanie ścieżki muzycznej na żywo.
 4. Wszelkich zmian repertuarowych można dokonać w formie elektronicznej do 17.02.2012.
 5. Organizator ustala kolejność występów i zawiadamia o niej uczestników mailowo do 24.02.2012.
 6. Nieczytelna lub niekompletna karta zgłoszeń nie będzie uwzględniana.
 7. Laureaci konkursu biorą udział w koncercie laureatów, otrzymują dyplomy i nagrody. Koncert laureatów odbędzie się 8 marca 2012 w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.
 8. Organizator nie zapewnia noclegu oraz zwrotu kosztów przejazdu.
 9. Podpisanie karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie uczestników podczas przeglądu, a powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatora konkursu.
 10. Obecność potwierdza instruktor lub opiekun najpóźniej na 30 minut przed występem.
 11. Nośnik z utworem dostarczają uczestnicy pocztą na adres szkoły lub drogą elektroniczną do 24.02.2012.
 12. Zasady objęte regulaminem nie podlegają zmianom.
 13. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.